Poloha:

     Chřenovický hrad stával na skalnatém ostrohu nad přítokem potoka Jestřebnice do Sázavy, asi 4 km severozápadně od Ledče. Pod zříceninou hradu se dnes nachází železniční zastávka Posázavské dráhy Podhradí.

     Historie & současnost:

     Hrad byl založen před r. 1289 patrně Lévou z Janovic. Hrad byl od severu a západu chráněn dvěma hlubokými příkopy, mezi nimi byl široký násep a na něm hradba. V severozápadním rohu se tyčila válcová věž. Její zbytek ještě dnes dosahuje výšky 20m. Kromě věže a valů se dochovaly zbytky parkánových zdí a hradeb. Hrad zpustl v 1. pol. 16. století. Zbytky hradu byly částečně zplanýrovány při úpravě plochy na taneční parket, který již také zanikl.
     Místo je volně přístupné.

     Příjezdové cesty z Ledče:

1) Z Husova náměstí se vydáme po silnici po levém břehu řeky Sázavy. Za obcí Sechov zahneme doprava. Silnice nás zavede do chatové osady. Opatrně přejedeme chatrný most. Od železničního přejezdu odbočuje k zřícenině červená turistická značka. Nelze zabloudit, protože stejnou cestou se z Ledče do Podhradí ubírá také Posázavská cyklotrasa č.19.
     Délka trasy 6,5 km.

2) Opět po silnici. Ledeč opustíme kolem železničního nádraží po silnici do Obrvaně, kterou kopíruje červená t.z. V Obrvani opustíme značku, budeme pokračovat rovně do Habrku. Za vesnicí se napojíme na hlavní silnici z Ledče. Za zemědělským družstvem odbočíme doleva ve směru na Jedlou. V lese rychle ztratíme nabytou výšku. V nejnižším místě odbočíme doleva na lesní asfaltku. Potok Jestřebnice nás doprovodí až do Podhradí.
     Délka trasy 9 km.

3) Z Ledče vede do Podhradí přes Obrvaň červená t.z. Trasa je vhodná především pro pěší, ale nechá se také zdolat na horském kole. Cesta z Obrvaně je poměrně náročná, kamenitá, plná nástrah v podobě trní, padlých stromů, nízko vysícího telefonního vedení . Trasa několikrát nebezpečně křižuje železniční trať.
     Dle cedulky v Podhradí ujedeme 5 km.

Profile for pavel.73
Stránky ledečského bajkera:
pavel.73@atlas.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one